Headquarters

Toruńskie Wódki Gatunkowe

ul. Jana Olbrachta 14/16, 87-100 Toruń
+48 56 623 29 66
biuro@torunskiewodki.pl

Company store

Toruńskie Wódki Gatunkowe

ul. Jana Olbrachta 14/16, 87-100 Toruń
+48 56 623 13 99
+48 785 280 320
biuro@torunskiewodki.pl


Opening hours:
Monday – Friday 9:00-17:00

Personal data of payer

PUH Chemirol Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno
NIP: 557-15-89-655,
REGON: 092949480

KRS nr rej. 0000039784,
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 9 500 000,00 PLN

Find
a representative

Contact
form

Acceptance required

Acceptance required

Acceptance required

Acceptance required